Türk Eğitim Derneği Okulları Mezun Dernekleri Federasyonu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1 Kasım 1925’te TBMM açılışında yaptığı konuşmadan esinlenilerek 31.01.1928 tarihinde kurulan ve Bakanlar Kurulunun 12.12.1939 tarih ve 2/12441 sayılı kararı ile de “Kamuya Yararlı Dernek” statüsü alan Türk Eğitim Derneğinin açtığı ve/veya açmasına izin verdiği, TED ismi taşıyan okullarda ve yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmüş ve TED Okullarından mezun olan kişilerin kurduğu Mezunlar Derneklerinin, Türkiye düzeyinde üst yapılanmasını oluşturmak üzere kurulmuştur

Rakamlarla

Rakamlarla TED

Okullar
Yurtlar
Mezun Dernekler
Üye Dernekler
Temsilcilikler