TED-FED

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ OKULLARI MEZUNLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU

IV. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

 

TED Okulları Mezunları Dernekleri Federasyonu Genel Kurul Toplantısı çoğunluk aranmaksızın 3 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 11.00’ da TED Ankara Koleji Vakfı İdari bina çok amaçlı salonda yapılacaktır.

Delegelerin toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

TEDFED YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

 1. Açılış ve yoklama,
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
 3. Genel Kurul Divan Başkanı ve üyelerinin seçimi,
 4. Faaliyet Raporunu okuması,
 5. Hesap Raporunu okuması,
 6. Yönetim Kurulu faaliyet ve hesap raporlarının görüşülmesi ve ayrı ayrı ibra edilmesi,
 7. Giriş aidatı ve üye aidatlarının belirlenmesi,
 8. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023-2025 yılı bütçesinin görüşülmesi,
 9. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi,
 10. Dilek ve temenniler,
 11. Kapanış.