TEDFED III. OLAĞAN GENEL KURULU

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ OKULLARI MEZUNLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU III. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

TED Okulları Mezunları Dernekleri Federasyonu III. Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 31 Mart 2021 günü saat 11.00’de; çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2 Mayıs 2021 günü saat 11.00’de TED Ankara Koleji Vakfı İdari Bina Çok Amaçlı Salonda yapılacaktır.

Delegelerin toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

TEDFED YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

  1. Açılış ve yoklama,
  2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
  3. Genel Kurul Divan Başkanı ve üyelerinin seçimi,
  4. Faaliyet Raporunu okuması,
  5. Hesap Raporunu okuması,
  6. Yönetim Kurulu ve denetim kurulu faaliyet ve hesap raporlarının görüşülmesi ve ayrı ayrı ibra edilmesi,
  7. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021-2023 yılı bütçesinin görüşülmesi,
  8. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi,
  9. Dilek ve temenniler,
  10. Kapanış.