TEDFED III. OLAĞAN GENEL KURULU

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ OKULLARI MEZUNLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU III. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

TED Okulları Mezunları Dernekleri Federasyonu III. Genel Kurul Toplantısı 26 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 14.00’ de Kolej-IN İncek Salonu’nda yapılacaktır.

Delegelerin toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

TEDFED YÖNETİM KURULU

Delegelerin toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

TEDFED YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

GÜNDEM

 1. Açılış ve yoklama,
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
 3. Genel Kurul Divan Başkanı ve üyelerinin seçimi,
 4. Faaliyet Raporunu okunması,
 5. Hesap Raporunu okunması,
 6. Yönetim Kurulu faaliyet ve hesap raporlarının görüşülmesi ve ayrı ayrı ibra edilmesi,
 7. Giriş aidatı ve üye aidatlarının belirlenmesi,
 8. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021-2023 yılı bütçesinin görüşülmesi,
 9. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi,
 10. Dilek ve temenniler,
 11. Kapanış.